Grease11

Det var ei heftig Grease-framsyning. 

 

Elevar og lærarar var spente før framsynnga. Etterpå kunne alle puste letta ut. Dette gjekk bra! Det er herleg å sjå ungdom ta av seg sjølve og presterte på ting dei kanskje ikkje føler seg heilt trygge på. 

 

Det vart spesielt dansa med ein laussluppeheit som var flott å sjå på. Vi har ein utruleg flott ungdom i fjorden!

Meir om saka i Møre-Nytt laurdag 1. mars. 

Grease3

Det var synkronisert på "greased lightning".