Dette gamle postkortet har vi her på Frøland. Det er sendt frå tante Laura (Frøland) til svigerinna Skredder-Anna som då jobba på Ålesund konfeksjonsfabrikk. Kortet gjeld ein bekreftelse på at ein leveranse med fisk er komen fram til Sæbø frå Ålesund, samt litt daglige oppdateringar om familien. Så dette er altså lenge før dages SMS kom på bana;)

 Vi meinar at dette kortet er sendt i 1931, men fotografiet har ei langt eldre datering. Så dette blir hittil dagens quiz: Kva årstal er dette fotoet teke, og har nokon informasjon om husa vi ser her? Kanskje personane også?

 

postkort sæbø