Som en konsekvens må bortimot 2 millioner fisk slaktes og destruerest. Tragisk for eiere selvsagt, men for miljøet en seier! Mattilsynet sitt regelverk er ivareholdt tross den "hærskare" av advokater og andre tvilsomme rådgivere som Fjordlaks hyret inn. Tette populasjoner; Være seg fisk, fugl , dyr eller mennesker for den del legger grobunn for smittsomme sykdommer.

"Intet tre vokser inn i himmelen." Men det har oppdrettsnæringa hatt tro på. Vi i aksjonen mot oppdrett i Hjørundfjorden har vært fremtidsorienterte. Hjørundfjorden skal være en oppdrettsfri fjord. Det er vårt mål! Sykdom i torske-oppdrettsanlegg i Ørsta/Volda er registrert. Torskeoppdrett er eksperimentelt, akkurat som laks og ørret-oppdrett var. Konsekvensene ser vi.

VHS varianter finnest i det marine miljø blant villfisk langs hele kysten. Men et balansert, økologisk system er tilpasset dette. Lakselus har vært en del av det samme miljøet. Tilpasset naturen og som en del av den. Som villaks og ørret var tilpasset parasitten uten å ta skade.

Hva skjedde imidlertid då oppdrettsnæringaa med sine tett "befiskede" anlegg gjorde sitt inntog? En eksplosjon av lakselus som har knekket villaks/ørretstammer fordi det økologiske system kom i ubalanse der parasitten fikk overtaket. Ser en no en paralellitet.....?

I sin panikk kaster no oppdrettsnæringa ut et drivanker. De krever ei statlig erstatningsordning! Etter å ha rasert deler av miljøet i fjordene våre, ødelagt villaks og ørret-stammmene i ei rekke elver, krever de kompensasjon om sykdom skulle føre til at millionene ikke renner inn som før!

Det er forlengst fastslått  i undersøkelser bl.a i regi av Direktoratet for Nat.forvaltning at villaksen er så og si utryddet i ei rekke vassdrag (ikke minst i vårt område) p.g.a lakselus og rømt oppdrettslaks.

Hvem skal elveiere, sjøfiskere, turistnæring og andre med tapte inntekter p.g.a dette saksøke for å få erstatning? Oppdrettsnæringa, spør du meg.

Hva blir imidlertid disse "avspist" med? Jo, innskrenka fisketid, kvoteordninger m.m for å berge den siste rest av villaks og ørret! Som er den foreløpig eneste vei å gå. Men snakk om årsak/virkning og dobbelmoral!