PIC_4221

Eg meinar at brøytinga burde kommuna ta seg av då alle i bygda har bruk for Haukly.
Kommuna sa nei då vi søkte om brøyting til Haukly for 2 -3 år siden.
Det hadde ikkje våre for mykje forlangt det synest eg at kommuna brøytte til kulturhuset.

Dette er mi meining og eg trur nok det nye styret har same meining.

Eg kjem til å ta det opp som sak i styret til sommeren.

PIC_4223

PIC_4225


Idag kom eg meg opp til Haukly ved å rygge men det går med mykje pigg etter gjentatte forsøk.
Parkringsplassen må så klart også vere brøytt skal vi by Haukly ut til leige til ei kvar tid og skal dei unge få bruke det når dei vil.
Då vi er eit tippemiddelhus så har vi ikkje lov å stenge huset.
Dette står i krava til hus som har fått tippmidler at vi har plikt til å holde huset  ope og for alle kulturaktiviteter.
Då burde også kommuna stille opp litt og orna fast brøyting til oss.
Det passer ikkje støtt for alle å brøyte til oss kl 8 om morgonen.
Nokre leiger huset til møter kl 10 og då må vi ha det brøtt.
Eg kjem til å ta det opp i styret i laget igjen og kanskje kjem det ny søknad til neste vinter.
Kanskje får kommuna en ny søknad på brøyting dersom styret vil ta opp saka igjen.
Hadde våre kjekt å få vete korleis andre kulturhus orner brøytinga uten for husa sine.
Blir alt brøytt av frivillige på dugnad som på Bjørke.

Krav har lag som eig tippemiddelhus frå Fylke og kulturdepartmentet.
Men kan vi stille krav til kommuna vår om brøyting? (Nei er vel svaret.)

Regler nr1
Kulturhuseierens forpliktelser
1 Huseier har plikt til å holde huset åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet i 20 år etter ferdigstillelse av bygget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis.  For bokbuss gjøres spesiell vurdering.

Meir om Haukly finn du på heimesida til laget http://home.epost.no/haukly