Litt usikker vert eg likevel når eg ser kor sterk diskusjonen er om postkortet frå Sæbø. Det er difor viktig at alle som ser bileta hugsar at det er elevane som har teksta bileta, og på tre språk, så her kan de finne både faktafeil og språklege feil. Eg voner likevel at de vil ha glede av bileta. Her finn de prosjektet: Bilete fortel historie.