Kyrkjebøkene skal til en hver tid være der den personen som skal føre dem har sin arbeidsplass. I dag er det soknepresten i Hjørundfjord som utfører dette og da vil de være på Sæbø så lenge han ønsker å utføre denne oppgaven. Den dagen soknepresten deligerer dette arbeidet videre til f.eks. menighetssekreteren så vil bøkene være der som denne personen har sin arbeidsplass om dette da er i Ørsta så vil bøkene da være i Ørsta.
Alle kyrkjebøker hvor den yngste som er skreven inn er mer enn 80 år SKAL sendes til Statsarkivet i Trondheim.
Dette er etter norsk lov og da er det ikke så mye annet man kan gjøre enn å følge den!

Med hilsen
Hjørundfjord Sokneråd
v/leiar
Aanon Aanonsen