Endå et bevis på overgrepet mot miljøet i Storfjordsystemet er blitt presentert i Sunnmørsposten de siste dagene. Ei utradering av villaks-stammene p.g.a lakselus og rømt oppdrettslaks videreføres av fiskesjukdommen VHS. Alt dette kunne vært unngått om miljøvernminister H.Bjørnøy hadde følgt faginstansen Direktoratet for Nat.forvaltning si tilråding om nasjonal status for Storfjorden, Hjørundfjorden og Nordalsfjorden. Ei tilråding som var basert på ei 10 år lang høring, der de aller, aller fleste høringsinstanser gikk nettopp inn for dette. Då ville det være forbud mot nye etableringer av oppdrettsanlegg, mens de eksisterende på sikt skulle fjernest. Då kunne en igjen i det fjordsystemet av de innstilte til nasjonal status med de desidert flest lakseførende laksevassdrag (over 20), igjen ta sike på å bygge opp igjen villaksstammene. Samtidig unngått den fisketragedien en ser starten på, og som en ikke aner de fremtidige konsekvensene av. Men akk, nei! En svak, lokal miljøvernminister opptrådde som "kapitalminister" og stod ikke imot nettopp kapitalinteressene. Konsekvensene ser vi, og vil desverrre se mye mer til i fremtida.....

Representantene i Ørsta kommunestyre antar jeg no har lest, hørt og sett nok av de negative konsekvensene i kjølevannet av opppdrettsnæring at et tindrende NEI til oppdrett i Hjørundfjorden må bli resultatet når saka skal håndterest! De flere enn 800 som skrev under på protestlistene mot oppdrett i Hjørundfjorden har nok ikke vært helt "på viddene......."Jeg er forøvrig overbevist om at det vil bli "omkamp" før eller senere for å få Storfjordsystemet inn igjen under ordninga "nasjonale laksefjorder" når det nå mer og mer synest gå opp for "menigmann" lokalt hva det er vi for fremtidige generasjoner er i ferd med å gjøre.

P.S

Ifølge bladet "Fiske" er det i Bondalselva tatt til sammen omtrent 1000 kg laks og pjakk. Det omtrent doble av noteringene i "bøkenes bok." (Fangstdagboka som forsvann, for siden å dukke opp igjen........) Det mest sensasjonelle er imidlertid 400 sjøørret med snittvekt på 1,1 kg! Som sammenligning kan det siest at i Ørsta-elva ble det tatt 58 sjøørret. I Strandaelva 79. I begge elvene med et snitt på 1,1 kg. Er det styret i Bondalselva som kan gå god for statistikken i Bondalselva?