Kulturmomsutvalget leverte i dag sin innstilling til finansminister Kristin Halvorsen. Utvalget er en utsettelse av frivillighetens krav om momsfritak. Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund har vært representert i utvalget og tar ut felles dissens.

Det blir informasjon om utredningen på det felles møtet i nettverksgruppene Skatt og avgift og Inntektsbringende arbeid torsdag 28.02

 

Les hva utvalgets forslag vil innebære for de frivillige organisasjonene
Les hele dissensteksten 
Les hele utredningen (Finansdepartementets nettsider) 

<http://www.frivillighetnorge.no/templates/Page.aspx?id=1232>

Temaside om moms: http://www.frivillighetnorge.no/moms