Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag sitt nye styre for 2008

 

Leiar :                   Perry Bjørke

Styremedlem       Svein Inge Hjorthaug

Styremedlem      Andreas R Mork

Styremedlem      Anette Alnes

Styremedlem       Jon Egil Finnes

 

Vara :                Svein Inge  Homberset

                          Kjartan Alnes

                          Gunnar  Arflot

                          Lise Hjorthaug

 

Revisor           Ola Perry Saure

                        Jens Inge Skjåstad

 

Valgnemd       Per Arne Saure

                        Magnus Skjerdal

                        Gry Anita Skjåstad

 

Takk til alle som møtte på Årsmøtet

 

Adresser til laget

Tlf 70069291

Epost  haukly@c2i.net

Heimeside home.epost.no/haukly