Nørvøy er no gammal og oppnår ikkje dei nye serfikatane uten store påkostander, derfor går ho ut av ruta si ved månedskiftet Januar-Februar. Det er no over 40 år sidan ”Nørvøy” vart sjøsett hos Storvik Mek. I Kristiansund. Og 30 år seinare vart ho sett inn på Hjørundfjord-ruta der ho avløyste søsterskipet B/F ”Valldal”, men etter over 10 år er det B/F ”Eiksund” sin tur å avløyse ”Nørvøy” på Hjørundfjorden.

”Nye ferja” vår "Eiksund" , vart bygd i 1970 for Bergen-Nordhordaland Trafikklag i Bergen og ho hadde då namnet B/F ”Radøy”. I 1986 vart ho kjøpt av MRF og omdøpt til ”Eiksund” og gjekk i forskjellige ruter. I 1995 vart ho sett inn på Eidsdal-Linge som A-ferge. Då TIDE ASA overtok Volda-Lauvstad med Nybygget B/F ”Lauvstad” frå nyåret, vart ”Geiranger” ledig og overtok ruta for ”Eiksund” på Eidsdal –Linge og dermed vart her ei ledig ferje.

Etter ei lita stund i opplag, gjekk ho inni sambandet Molde -Sekken, og erstatta "Edøy" alias "Julefergå", som også hadde sin siste tur i Januar. No når "Linge" kjeme tilbake frå leigeoppdrag i Trøndelag og tek over dette sambandet til "Hareid", då kjem ”Eiksund” i ruta Sæbø-Leknes-Skår-Trandal - Standal.

Noer Eiks
Gode gamle "Nørvøy" i solnedgang.
Nyeferga "Eiksund" ©Fjordfähren in Norwegen

Nørvøy er no lagt ut for sal saman med nokre andre MRF-ferger. Annonsa finn du her .

Men korleis skal det gå med kaia på Sæbø? ”Eiksund” er større enn ”Nørvøy” og passar fint til ruta, men den har større motor og dermed fare for større utvasking av kaia. Kva vil Kommuna og Vegvesenet gjere med dette?

Korleis går det med "Nørvøy" når ho blir seld?

Nord
Moli Vest
Slik som "Norddalsfjord"? Foringsbåt for oppdrettsnæringa og uten maskineri? Foto via STP-Norway.

Eller slik som "Moli"? Ruteferge på Middelhavet?
Foto via Shipspotting 

Eller slik som "Vestra"? Arbeidsferge i Norge og velholdt? ©Peter Magnussen

Eller kanskje i drift i Norge forsatt som søsterskipet sitt?

Men no er det nok over for B/F ”Nørvøy”, i slutten av Januar 2008 forlet ho Hjørundfjorden for godt og går i opplag og vert seld til annan bruk. Og det er egentlig sterk tvil om ho noken gong kjeme tilbake på Hjørundfjorden etter Januar 2008.