Ruter:

Dagleg mandag - fredag: Kl. 0745: Sæbø - Trandal -Standal -Trandal - Sæbø. Pris kr. 50

Signaltur: x1pr.dag, mandag - fredag mlm. kl. 0600 - 2400. Pris kr. 50

Tirsdag: Bygderuter fra Sæbø kl. 1145 - Bjørke - Sæbø og retur Bjørke kl. 1430 - Sæbø. Pris kr. 50

Andre bygderuter person og gods v/stengd veg:Fergetakst ved følge.

Arbeidsruter: Pris etter avtale med Ørsta Kommune. Skår/Leknes.

Subsidierte prisar: For folk som bur i Hjørundfjorden. Mellom kl 2400 og kl 0600 er det nattakst 100%

Krav til beredskap: Dag/Kveld 2 timar. I perioden 16mai - 30 sept. ingen krav. Natt (Dvs. når ferga ikkje går) 2 timar. I perioden 1 nov. - 31 mars 1 time. MS Hjørundfjord tilstreber kort varsel som normalordning.

Charterturer: Pris avtalast med båtførar.