Kommentar:

Arbeidsruter:Dette er folk som har gjort direkte avtale med Ørsta Kommune om pris. Bl.a Sæbø-Leknes etter seinvakt ved Hjørundfjorheimen, og tidlegvakt neste dag. kr. 50/tur. Slik har det vore i fleire år. Beløp på kr. 1500 som stod i Møre Nytt etter Bygdemobliseringsmøte er ikkje riktig.

Subsidierte prisar.Her venter MS Hjørundfjord på godkjende prisar fra Ørsta kommune. I mellomtida brukar vi gamle "Rødhette-prisar" som mal. Døme. Sæbø - Leknes kr. 300 før midnatt, og dobbel takst etter midnatt. Persontillegg og mva i tillegg som det alltid har vore.

Lag og organisasjonar:Her har vi bedt Ørsta Kommune om at lag kan få leige båten til subsidierte prisar inntil x2/år som ei prøveordning. Dette må behandlast av politikerane/administrasjonen i Ørsta Kommune. Svar avventast.

Takst på daglege ruter, signalturer, bygderuter og div turer(som td. skyss av prest )er kr. som går tilbake til Ørsta Kommune.

MS Hjørundfjord beklager at det tek tid med prisane. Så snart vi har dei, vil dei verte sende til grendalaga i Hjørundfjorden, leggast på vår heimeside www.hjorundfjordskyss.no , og i tillegg ligge ombord i Ms Hjørundfjord.

Med vennleg helsing, og velkommen ombord, MS Hjørundfjord ,Oddvar Olsen