IMGP2473 (Large)

Dette måleriet av Anders Askevold med motiv frå Sæbø, fekk i dag sin plass i daglegstova på Hjørundfjordheimen på Sæbø

Målaren Anders Monsen Askevold 1834 - 1900 frå Sunnfjord, fekk utdanninga si i hovudsak hjå Gude i Dùsseldord.  Askevold budde også for det meste i denne byen frå 1880 og fram til sin død i 1900.  Men tydelegvis har han ikkje vore i Dùsseldorf heile tida.  Måleriet over med motiv frå Sæbø, er signert den 13. august 1890.  Det må også nemnast at Askevold spesielt var kjend for sine stemningsfulle bilete av buskap som gjerne beita på fredeleg vis på setra.

Det spesielle med dette måleriet  er m.a. at måleriet er frå fjorden mot land/Sæbø - i alle høve har målaren vore på fjorden når han har teke skisse av motivet.  I tillegg er måleriet ganske så autentisk. Det var ikkje alltid like vanleg på denne tida.  Det er  bondalingen og målarmeisteren Kjell Arne Årseth som seier dette.

Dei fleste av oss kjenner nok att motivet, eller rettare sagt så kjenner vi att våningshuset på prestegarden på Sæbø og vi kjenner sjølvsagt att Hjørundfjord kyrkje som i 1890 var berre 10 år gammal.  Men er det nokon som kjenner att naust og andre bygningar frå foto eller anna hald? 

Det er Ragnar Standal som eig måleriet.  Han kom over det på ei utstilling på 1990-talet og likte måleriet så godt at han kjøpte det.  Ragnar bur no på Hjørundfjordheimen og det var også difor at det vart hengt opp i daglegstova på Hjørundfjordheimen i dag.  Måleriet vart hengt opp i denne stova fordi flest mogleg skal få høve til å studere det.  Alle som ynskjer det, er velkomne til å  kome innom for å ta det i augnesyn, seier styrar Knut Åmås ved Hjørundfjordheimen til hjorundfjord.no.

IMGP2505 (Large)

Ragnar Standal

Då Ragnar kjøpte måleriet, var det ikkje i heilt god stand.  Det var mindre skadar både på sjølve måleriet og ramma.  Kjell Arne Årset og Andreas Hustad tok på seg oppgåva med å restaurere/reparere det.

Kjell Arne fortel at måleriet er måla på lerret, men at måleriet  gjennom åra nok har  blitt utsett for ein del som ikkje har vore av det gode.  Måleriet har difor  blitt limt på ei treplate, men då Ragnar kjøpte måleriet hadde delar av lerretet losna frå treplata - det hadde blitt blærer.  Kjell Arne si oppgåve har vore å feste lerretet skikkeleg til plata igjen. Måleriet vart så rensa og så retusjert litt.  Til slutt vart det lagt på ein ferniss - ein spesiell lakk til slikt føremål - då måleriet var litt matt og sjomlete.

Andreas Hustad si oppgåve har vore å reparere skadar på den flotte ramma.  Sjølve ramma er av tre, men i kvart hjørne er det gipsornament.  Spesielt hadde desse ornamenta fått skadar.  Som mange veit, er Andreas - snart 86 - ein smålåten mann.  Han tonar ned det arbeidet han sjølv har gjort sjølv om Kjell Arne, som svært ofte har fått hjelp av Andreas, ikkje kan få rosa nok det arbeidet denne mannen gjer.  Når vi spør på kva måte han har utført reperasjonsarbeida på,  ler Andreas sin lune lått og svarar: - Det er viktig og ikkje røpe hemmelegheiter, veit du. Eg må tenkje på framtida...

IMGP2466 (Large)

Eit av gipsornamenta som Andreas Hustad har reparert

Å fotografere måleri berre ved hjelp av ein enkel blitz på eit fotoapparat gjev sjølvsagt ikkje noko fullgodt resultat.  Men ein ser likevel på fotoet under at målaren har teke seg tid til å måle detaljar sjølv om måleriet i første omgang kan sjå litt mørkt og heller lite detaljrikt ut.

IMGP2490 (Large)

Klikkar ein på fotoet ser ein betre naustrekkja til venstre

Då måleriet i dag vart hengt opp, var det ein enkel sermoni på Hjørundfjordheimen.  Han som har kjøpt- og lånt ut måleriet, Ragnar Standal, fekk stor takk av styraren Knut Åmås.  Stor takk fekk også Kjell Arne Årseth og Andreas Hustad.

IMGP2443 (Large)

Styrar Knut Åmås

IMGP2482 (Large)

Hovudpersonen og målerieeigaren Ragnar Standal(t.h.), Andreas Hustad (i midten) og Kjell Arne Årseth. 

Det er alltid hyggeleg med spørsmål og kommentarar.  Eg legg ved to foto under og les komentar frå Ivar Svein Mo.

Sæbø prestegaard 1871

Foto av prestegardstunet på Sæbø 1871

Flyfoto 1954 Sæbø

Flyfoto, Sæbø 1954