Slik såg det ut då M.B. "Rødhette" la ut i frå Mollaupen under kulturvandringa i 2005.

Espen Mills, frå Etne, tok dette fotoet. Han er skulekamerat frå Sogndal Folkehøgskule, no er han lærarstudent i Stavanger.

Naturfotografering er hobby og litt til. Etter å ha vunne fleire fotokonkurransar, slo han til og gav ut eigen kalender for 2008. Alle fotoa i denne er frå Vestlandet og dette er då frå ytre Hjørundfjorden, med Jønshornet i bakgrunnen.

Dette og fleire naturfoto frå Vestlandet ligg ute på heimesida hans: www.espenmills.com