Samarbeid har stått i fokus denne sesongen.Vi har positive erfaringar med samarbeidet med Åmdal og i år har vi utvida samarbeidet til å gjelde Ørsta også.

I 2007/2008 har vi 7 samarbeidslag i serien:

J10  Ørsta/Sæbø:

M&L
Marta og Lise er Sæbøspelarar på dette laget.
Bodil Skare er lagleiar.

G14   Ørsta/Åmdal/Sæbø:

JonasM&P_edited-1
Jonas, Martin og Petter er med på dette laget. Lars Øie og Kim Børre Berg er trenar for gutane.

J14   Åmdal/Sæbø/Ørsta (93):

J14 6g
J14 Åmdal/Sæbø/Ørsta:
Bak f.v. Emilie Cathrin, Elise, Michelle, Karen, Emilie, Aina, Else Marie og Hanne.
Framme f.v. Ingeborg, Susanne, Monica, Malene og Marthe. Trenar Anne Maren fremst.

J14  Åmdal/Sæbø/Ørsta (94, 95):

J14 22
Jentene saman med trenar Elisabeth. F.v. Maria, Mari, Lisabel, Solveig, Nina, Jannicke, Ragnhild, Elen, Silje og trenaren.

G16  Ørsta/åmdal/Sæbø:

Sivert Robertus
Sivert er ein flott representant frå Sæbø!

J16   Sæbø/Åmdal:

J 16
Bak f.v. Kathrine, Katrine, Marita, Sara, Karoline, Elisabeth og Tiril.
Framme f.v. Malene, Liv Grete, Rebekka, Torill og Else Marie. Hanne og Monica er også med på laget!
Roger Holen er trenar og Oddhild Haugen Øye er lagleiar! Jentene er påmeldt til Fredrikstad Cup i pinsa:)

forsvar2
F.v. Elisabeth og Linda. Anne Mette Standal representerar Sæbø på dette laget.

Barn 8 Sæbø:

Vi har også eit 8-års lag som trenar i gymsalen på Sæbø der Åse-Lill Leknes og Wenche Strand er trenarar og lagledarar.

handballturnering1
Med på laget er: Ingeborg, Kristian, Daniel, Steinar, Fredrik, Madeleine, Maria, Ingalena og Julie.

J14 Åmdal/Sæbø kvalifiserte seg til sluttselet i Trondheim 2007. Jentene tok 5. plasse blant 51 lag noko som berre er kjempeflott!

J141
Jentene som tok 5. plassen i Tromdheim:
Bak f.v.Tiril, Kathrine, Kristine, Else Marie og Hanne. Rad 2: Ingeborg, Katrine, Malene, Emilie og Jeanette. Framme: Rebekka og Monica.

Sivert spelte for G16 Ørsta og tok saman med laget 2. plass!

J16 deltok i juni på Nannestadcup der dei tok 3. plassen!

tredjeplass
Glade bronsevinnarar: Rebekka, Sara, Torill, Jenny, Ida, Marita, Liv Grete, Karoline, Tiril og Elisabeth.

Rebekka, Tiril, Hanne og Else Marie har delteke på SUM (sone utviklingsmiljø) J92/93.
Sivert  på SUM G92.
Tiril, Rebekka og Sivert vart uttekne til Talent-turneringa i Trondheim i oktober!

RUM: (Regionalt utviklingsmiljø, samlingar for dei "beste" spelarane  i Møre og Romsdal). J92, her har Tiril, Rebekka og Else Marie (+ Malene)
G92 Sivert har delteke på desse samlingane!

RLM: (Regionalt landslagsmiljø, samlingar for heile Midt Norge):
J92, Else Marie og Malene (Åmdalsjente som nesten er "vår), har vore med på ei av to samlingar.

Malene & Else M
Malene og Else Marie på landslagssamling i Trondheim!

G92, sivert har delteke på to av to samlingar på RLM i Trondheim og han er også med på Bylag (NM15) der han har delteke på to samlingar!
Flott!

Handballgruppa har som mål vidare å få flest muleg interrisserte i handballsporten:

* vi må bli bedre på å jobbe mot felles goder for alle, slik at også dei spelarane som spelar på samarbeidslaga våre skal føle  same tilhøyrigheita til Sæbø IL!

*Vi må arbeide for bedre avtalar med samarbeidslaga våre. Korleis skal vi utjamne ulike utgifter for spelarane våre?

*Vi har i år ca 35 aktive handballspelarar med tilhøyrigheit til Sæbø IL. Utan samarbeid med Åmdal og Ørsta hadde vi ikkje klart å få til dette!

* For å nå måla våre er vi avhengige av spelarar, gode trenarar og velvillige foreldre som stiller opp som heiagjeng, sjåførar, flaskesamlarar osv.
Vi føler vi har ei aktiv gruppe med positive og velvillige foreldre som ser verdien av at borna/ungdomen har noko å føle samhald og tilhøyrigheit til, noko vi i handballgruppa synest er viktig!

Handball er en kjekk og sosial sport som det er spennande å fylgje utviklinga av!

Val!
Styret 2008:
Leiar:      Mari-Anne Bjørdal
Nestleiar: Jan Rune Ville
Sekreter: Anna Dorthea Moan
Kasserar: Kari Stokke
Styremdl: Terje Kalvatn
Vara:       Trond Holen

lotteri/sponsoransvarleg: Jorunn Kalvatn
Hall og matansvarleg:     Bente Riise Stokke
                                    Wenche Strand

Valnemd:  Irene hustad
                Gunn Homberseth

Styret vil takke alle spelarar, trenarar, lagleiarar, sponsorar, foreldre og alle andre som gjer det muleg å halde oppe aktiviteten i handballgruppa!

Vi takkar bygdefolket for ca kr 7500,- som vi fekk inn på flaskeinnsamlinga i januar!
TAKK!

Med helsing styret: Kari Stokke, Terje Kalvatn, Ingvild Åmbakk, Birgit Hustad, Anna Dorthea Moan og Mari-Anne Bjørdal