Alle husstandar i Norangsfjorden, Sæbø og Bondalen får besøk av oss i løpet av tirsdag 22. eller  onsdag 23. januar.
Vi håpar at bygdefolket er snille og støttar oss også denne gongen for dette har vorte den viktigaste inntektskilda til handballgruppa. Dersom nokon ikkje er heime er det berre å sette flaskene på trappa og merke med handball.
Ta kontakt med Ingvild på tlf. 906 31 014 dersom du ynskjer å levere ein anna dag!

handballturnering1
Her er dei ynste spelarane på turnering i Fagerlihallen.

På forhand takk!

Med helsing handballgruppa.