Hjørundfjorden frå Kvistad
Hjørundfjordfjella frå Kvistad. 

Nyfjøsen ligg fint attmed vegen på Rise
I svingen nedom Rise ligg den store nye fellesfjøsen. 

Fjøsen sett frå Aust
Nyefjøsen har fått tak og er tett. Sett frå Aust.

Store dimmensjonar i nyefjøsen på Rise
Det er store dimensjonar i den nye fjøsen. 

Askjell og Asbjørn er på plass
Eigarane Askjell Hustad og Asbjørn Horthaug er på jobb. 

Hjørundfjord kyrkje 22.01.08
Hjørundfjord kyrkje frå sør-vest.

Kyrkjegarden frå sør
Kyrkjegarden og prestegarden frå sør. 

Skyssbåte dreg på bygde båtruta 22.1.08

Skyssbåten "MS Hjørundfjord" dreg på den faste dokter og bygderuta til Bjørke kvar tysdag kl 11.45.