Jeg har liggende et gammelt brev sendt oss fra postmesteren på Sæbø i september 1961.

_Sender videre brev til dine to døtre som eg fekk fra Menchester i England. En postmann har mange oppdrag. Alt vel her. Hilsen M.Vefall.

Inne i konvolutten ligger et nytt brev. fra Manchester / Cheshire i England.

Et ektepar ba om hjelp til å formidle videre et bilde de hadde tatt på rutebåten. De likte svært godt at vi  begynte å prate med dem og guidet dem innover fjorden. Da de så at mange folk kjente oss på kaia, ba han postmannen om hjelp til å gi oss et fotografi fra   fjordabåten. Han la til og med med internasjonale svarkuponger ,så Vefall ikke skulle ha noen utlegg.

Postmannen klarte altså å gi bildet til Marit og meg. Han tok det med på butikken, og der kjente de oss igjen.

 Et håndfast bevis på at posten kan komme fram. selv uten navn og adresser.sc00017e36

 

 

 

sc000167f9