Operasjonssjef i Riise Underwater Engineering, Stein Inge Riise, er optimistisk til at det gamle vraket er tømt for diesel innen jul.

- Vi er allerede i gang på tank nummer to og har gjort klart for tømming på alle bunntankene som inneholder diesel. Men etter det første døgnet virker det som det er mye olje i vraket, sier Riise.
Bilde 033

 Dykkere monterer dobblingsplater i skråget hvor sugeslagen skal monteres.


I den første tanken var det omlag 150-160 kubikkmeter med dieselholdig vann. Dette betyr at drivstoffet har blandet seg med vann og at det altså ikke dreier seg om ren dieseolje.


Tømmeoperasjonen kjøres nå kontinuerlig og hele bunnseksjonen av skroget er klargjort før tømming. I romjulen vil det derimot bli litt ekstra arbeid for RUE, da de skal begynne arbeidet med å tømme smøretanken som inneholder tykkere olje.

- Det blir en tidkrevende prosess, hvor vi må kutte oss vei inn til tanken for å tømme den. Men vi er godt i gang og bør være ferdig til nyttår, sier Stein Inge Riise.

Bilde 056

Her bores det gjennom ventilen og ned i skråget til en av tankene med olje.

Bilde 071

Tross over 60 år på sjøbunnen er det nesten ikke rust å seg på skipsplatene i skråget.