Det er nå klart for tømming av vraket etter at alle formaliteter fra myndighetene har kommet på plass.  Selskapet Riise Underwater Engineering AS er tilbudt kontrakten på tømming av olje fra krigsvraket ”Nordvard” i Mossesundet. 

 Nordvard001

Krevende og utfordrende oppdrag.

Det blir et krevende og utfordrende oppdrag. Rent dykketeknisk er det kjente rutiner og prosedyrer som benyttes. Utfordringene som ligger her blir tidsbegrensningen på vert enkelt dykk, sikt og dybderus (nitrogenforgiftning på denne dybde tilsvarer det samme ruseffekten som 7-8 halvlitere med øl).Tilkomsten til de enkelte oljetankene blir en noe spesiell utfordring da styrbord side av skipet ligger nede i sjøbunnen. Her kan det bli aktuelt å entre igjennom vraket eller å grave seg ned i sjøbunnen på utsiden. Med tanke på at det ligger anslagsvis 110 tonn med udetonert sprengstoff fra krigens dager i og rundt vraket så er det ikke bare å skjære/brenne seg igjennom vraket og grave upåaktet henn i sjøbunnen. Her blir det presisjon og nøyaktighet som må til.

Erfarne folk.

Teamaet som skal utføre den praktiske delen av arbeidet, er hentet fra inn og utland. Rutine og erfaring er en viktig faktor under slike operasjoner. Bjørkingen blir en av to dykkeledere som skal ha ansvaret for selve dykket og arbeidsoperasjonen nede på vraket. Vi ser på oppdraget som spennende og utfordrende, men det kommer også til å kreve mye av den enkelte dykkers ferdigheter.

Oppstart innen kort tid.

Planlegging og mobilisering av personell og utstyr er i gang. Man tar høyde for å starte arbeidet med tømming før jul. Det planlegges døgndrift under selve tømmingen så da skal man ikke se bort ifra at julen går med. Så vi får ta med oss juletre ned i offisersmessa på vraket og pynte litt der nede slik at vi får litt julestemning. Det skal visst også finnes et vinlager med godsaker ombord. Totalt vil det bli 25-30 personer involvert i gjennomføringen. Varighet på operasjonen er antatt å bli 3 uker.

Tikkende miljøbombe.

”Nordvard” ble senket i Mossesundet under et flyangrep i 1944. Skipet ligger på om lag 35 meters dyp. Det er stor usikkerhet om hvor mye olje som er i vraket. Tideligere i høst begynte krigsvraket å lekke olje og full krisealarm ble satt i gang for å lokalisere/tette lekkasjen. Og ble definert som en tikkende miljøbombe som kunne gå av når som helst.  Myndighetene har gjennom ett krise/hastevedtak nylig bevilget 32 millioner til oljetømmingen av skipsvraket.