Vi skal ikkje ha anonyme brukarar på portalen, men administrator gav løyve til å bruke dette brukarnamnet sjølvom vi ikkje fekk vite heilt kva det gjekk utpå. Vi hadde stor tilit til dei som spurde og vi var innstilt på å ta det som kom.

Vi skal kome med ein fyldige reportasje frå 3.dagsjulefesten og avsløre kva dette handlar om. Til så lenge så kan vi avsløre at dette er den nye kreative teatergruppa til BFUL, og dei gjorde stor suksess på julefesten 3.dag.Teatergruppa BFUL på nettet
Teatergruppa avslørte seg på scena som brukar "Hjørund Fjord, Fjord Fjord, Fjord" 
 

Ivar Svein Mo