Norges Handballforbund har kalla inn desse spelarane til Regional landslagsamling frodi dei har utmerka seg som gode handballspelarar med stort utviklingspotensiale.
Ca. 25 jenter og like mange gutar frå Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland er blitt plukka ut til samlinga i Region Midtnorge. Dei fleste er f. 1992 og nokre få i 1993.
Samlingane blir leda av Zeljko Thomac for gutane mens Mia H. Høgdahl ledar jentene.

Ungdomane gler seg naturlegvis til samlinga og vi i handballgruppene er krye av at også vi som er "små" klarar å få fram talenta og ikkje minst at spelarane får sjansen til å vise seg fram!

Sivert R.
Sivert, ein flink handballspelar!
 

Malene & Else
Else Marie og Malene gler seg til Trondheimstur!

Vi ynskjer Sivert, Malene, Else Marie og Hege lykke til i Trondheim!