.....Her kan omgivelsene være offentlige forvaltningsorgan med sine forventninger til måloppnåelse gjennom for eksempel bygdeutviklingsmidler med utspring i jordbruksavtalen til bondeorganisasjonene. Omgivelsene kan også være oss, innbyggerne på begge sider av fjorden i Hjørundfjordregionen. Dersom jeg følger tankegangen videre, er det ved å si at portalen er blitt en betydningsfull faktor i vår regionale identitet, der identiteten er hentet fra før kommunesammenslåingen på 60 – tallet. – Hjørundfjordingen!  I en slik sammenheng blir eiendomsfølelsen og stoltheten faktorer som kanskje kommer fram i samme eiendomsfølelse og identifisering til portalen. Dette vil i så bety at den angår oss alle, enten vi vil det eller ikke. Dersom dette skulle ha noe for seg, betyr ”kjørereglene” for portalen mye, for svært mange, uavhengig av deres aktivitet på portalen. Det kan være et tankekors enn så lenge.


(Dette var et utdrag fra en tidligere artikkel jeg har skrevet. Dere finner den under "stolthet og portal" fra tidligere år.)

Kjørereglene har vært deklamert med jevne mellomrom, når debattene har tilspisset seg, som en del av en læringsprosess for oss alle.

Er det andre måter å formidle "kjøreregler" på? Er det noen som har møtt de i andre sammenhenger utenom portalen?

Årsaken til at jeg spør, er at dette er en ny og interessant problemstilling i forhold til styring kontra mobilisering, der mobiliseringsarbeid etter min oppfatning er å drive med mobiliseringsarbeid,og ikke å forsøke å styre grupper eller individer.

Derfor retter jeg spørsmålet til styringsgruppa for Hjørundfjorden Bygdemobilisering. (Jeg er kjent med at styringsgruppa tidligere har uttalt at de ikke lenger har det formelle ansvar for portaldriften.)