Tysdag 6. november kl. 17.15 - 18.00 vil representantar frå styret i Sæbø skulekorps vere til stades i garderoba ved gymnastikksalen på Sæbø skule og ta imot instrument og uniformer som ikkje lenger er i bruk.

Det er så viktig for spelegleda til medlemane våre at dei har gode instrument å spele på og dei som er tilgjengelege for oss no er til å grine over.

Har du ikkje anledning til å møte opp tysdag kan du ta kontakt med Kari Stokke på tlf. 915 69 591 

Vær så snill !!!!!!!!