Det går fram av en artikkel i Møre-nytt at en må forvente et byggeforbud i strandsonen grunnet flodbølge fra Åkernest.

Dette blir feil!  Vist man ønsker at bygdesamfunnene skal kunne utvikle seg så kan vi ikke leve med et byggeforbud i strandsonen. Selv om det kan komme et skred en eller annen gang i fremtiden.

Et byggeforbud er å si at vi ikke ønsker bygdeutvikling i Hjørundfjorden. Dette byggeforbudet er en typisk bydemobiliserings  sak, som vi må kjempe imot for å unngå at det blir en realitet.

Hva mener du?