Bokbåten betjener fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i tillegg til Hordaland, og driften er et spleiselag mellom kommunene.

- Hvis et av fylkene faller fra, kan det bli for dyrt for de andre, sier spesialbibliotekar i Sogn og Fjordane, Ingrid Dræge, til Bergens Tidende.

Fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt sier at tilbudet til de minste stedene i fylket vil rakne hvis bokbåten forsvinner. Spesielt vil det ramme barna.

Fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvoll Nyborg (KrF), mener derimot at bokbåten er gått ut på dato.

- Folk går på vanlige bibliotek og får bøkene de skal ha der, sier fylkesordføreren.

(©NTB)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi i Hjørundfjorden må engasjere oss i denne saka så vi ikkje misser tilbodet som Bokbåten gir oss.

Sist dei ville legge ned Bokbåten var Jorunn Sætre  den som engasjerte seg og det nyttet.

Eg trur vi kan takke henne for at vi har bokbåten i dag.

Det var Møre og Romsdal som ville kutte den ut den gangen, nå er det Hordaland.

Eg vil skrive meil til alle Ungdomslaga i Hordaland og prøve å engasjere dei i saka.

Leiaren for Nu jobber  som kultursjef i Bremanger og eg vil ta en prat med henne også.

Eg oppfordrer alle som vil engasjere seg for Bokbåten, SKRIV! og sei di meining.

Bygdemobiliseringa bør også passe på så vi ikkje misser dette tilbodet.

Eg synest i vert fall at Bokbåten er viktig for oss i Hjørundfjorden!

Bokbåten vil vi ha !!

Helsing Perry Bjørke