rekkedalsetra   

Dette bildet og det på framsida, er frå turen på Rekkedalsetra.

Det var desse fire som møtte, Unni Strandmann, Haldis Fiskå Mo, Janneche Myklebust, Ann Helen Urkegjerde.

Det mørkar fort så det er ikkje so godt å sjå, men her er det pause ved Simahytta på Rekkedalsetra.

rogestøyl 

Desse to bilda (ovanfor og nedanfor) er frå turen til Rognestøylen.

Her er det drikkepause ved risesetra, denne gode drikkekjelda kallar vi "tissemannen"

Dei som møtte ser du her: Ann Helen Urkegjerde, Unni Strandmann, Haldis Fiskå Mo, Bodil Skare, og på huk framme Marit Skår.

rognestøyl

Med dette takkar vi i Trimgruppa for i år, takk til alle som har vore med ein eller fleire gonger, det har vore triveleg og sosialt.

Vel møtt til våren att, no håpar eg på ein stabil vinter med godt skiføre slik at det vert råd å gå på ski, mange flotte  turar.