Det blir:

* Program frå kl. 11.00
* Musikk og song.
* Utstilling av gamle gjenstandar.
* Informasjon frå "huset".
* Basar.
* Salsutstilling med 2-3 kunstnarar.
* Sal av rjomegraut, kaffi og kaker frå kl. 12.00.
* Lotteri med trekning ca. kl. 14.00.

Bygdefolk, slekt og venner er hjarteleg velkomne!