LAURDAG 20.OKT.-07 FRÅ KL.20.00
SERVERING FRÅ KL 21.00

Bacalao og fest kr. 250
Berre fest/dans kr. 200
Det har vore personar som ikkje kunne kome til middagen og derfor så har vi opna å kome berre til dansen. Men vi må ha påmelding.

Som alle veit må taket på grendahuset fiksast. Dette vart utsett til våren 2008.
Det seier seg sjølv at dette vil koste mykje pengar, og difor prøver vi no å skaffe inntekter – og ikkje minst lage ein triveleg kveld for bygdefolket!
Vi arrangerar difor ein dans der ALT overskotet går til taket.
Og for å gjere noko anna så fekk vi nokre bacalao-entusiastar til å lage bacalao…….høyrtes ikkje DET spanande ut?

Mens hauststormen ”kvine” rundt hjørnet, so he me laga koseleg stemning med god mat, musikk og ikkje minst koseleg samkome.
Kanskje me til og med har nokre humorinnslag, ken veit??
Og når me he ete godt, så skal me jammen det få riste laus kroppen vår med litt dans……..og litt snacks og drikke høyre vel også med til den som vil ha det!
Nei ditte verte kjekt du, berre du teke på danseskona, humøret og KJØME

Men for at dette skal gå he styret bestemt at vi må ha:
bindande påmelding innan torsdag 11.okt.-07

Dette kan skje enten ved: Bellingen,
Eller ring: Hallvar Mo mob: 908 52 153/Rune Mo mob: 915 91 710, KUN torsdag 11.10.07 frå kl 20.00-22.00.

Bilettpris kr. 250 pr. person

Sjekk www.hjørundfjord.no for meir informasjon
Håper at vi kan friste DEG med ein hyggeleg kveld!!

Med venleg helsing styret i Bondalen Grendahus.