Kring haustferien plar det vere optimale tilhøve på denne breen, like ovanfor verdas vakraste fjord. Dei siste fem åra har iallfall eg treft tilnærma perfekte istilhøve på dette tidspunktet, etter at fjorårssnøen har brea seg skikkeleg, men før årssnøen har lagt seg. Straks vinden har lagt seg på austing, har eg vore rask til å ta med meg ein son eller ein kompis for å oppleve den kontrasterande naturen i denne spesielle årstida, der fargane vekslar mellom kvit melis på dei høgste toppane, blåaktig is, gul-raud botanikk og djup-blå fjord. På sjølve breen kan ein variere mellom sprekkevandring med stegjarn og isøks utan tau, topptauing og leding. Når godveret endeleg kom i år (fredag 28. sep), hadde årssnøen allereie lagt seg tjukk nedetter breen. Likevel fann Jon Hjorthaug, Terje Myklebust og underteikna gode istilhøve i nedre deler av breen.

P9280019

Sep 2007 027

Sep 2007 031