IMGP1126 (Large)

Kvar står desse "byggverka" plassert?

For den som bur i nærleiken, eller kjenner seg att, er dette sikkert ei lett oppgåve.  I så fall - kan vi få litt meir "kjøt på beina"?  "Byggverka" ser ikkje ut til å vere av nyare dato.  Kor gamle er dei? Er dei i bruk?  Spørsmåla kan vere mange.  Vi ventar på svar.  Og kva heiter det høgste fjellet i bakgrunnen?

Kom med kommentarar.  Lykke til.