Èj registrerer at vi vaksne betymrar oss for lav valg oppslutningar ve våre valg og undrar kvifor?

Pappa! kvifor fikk ikj han H Mykle. væra ordførar? kom ei av våre framtidige veljar og spurte meg.

Når vi veljar tillitsmann i klassen so è det den som fè mest stemmar som fè væra det. È ikj det demokrati? Vist det è slik det virkar so ska no ikj èj stemma når èj blir vaksen.

Ja, du è inne på noko der ja.

Kanskje en tanke vekker for oss vaksne når vi på skullen lærar fremtidige veljarar korleis man skal velja en leiar/talsmann.

Sjølv synes èj det è lite sammsvar mellom det som blir sakt.

Ta direkte valg av ordfører, han som fikk flest stemmar fikk væra ordførar, men det likte ikkje dei andre som meite at det sku væra det største partiet som sku ha fysteretten. So to dei vekk den formen. Denne gongen fikk både mannen flest stemmar og partiet hans blei størst. Men nei, om dei andre like det heller. So neste gong kommer vel partie hans til å bli enda større so då kan mann undras på kva neste trekk blir.
È det noko rart at det è lav valoppsluttning.