storenakken 011

Dei stadane det skal ned bøker er:

Kvamsedalen

vasstøylen

Høgereset

Storenakken

Stokkehornet

Klokkura

Frølandsetra

Olavshola

Fonnvernet

Bøkene kan leverast til:

Bodil Skare

Arve Rødvik

Haldis Fiskå Mo

Hilde Sæbønes

På førehand TUSEN TAKK FOR GOD HJELP!