Hvorfor navnet ”Bertahuse”

Da vi tok over huset for 2 år siden falt det ganske naturlig for oss å kalle huset etter ho som har bodd i huset sidan vi kom til gården for 10 år siden. Berta Rørstad Mjåset var en inspirasjon og motivasjonskilde for oss som drivere av Jakobgarden. Så har ho jo vært som ei bestemor til jentene våre den tida ho bodde her. Og ønsker med dette at ho skal bli husket for ettertiden og ho er en del av gårdshistorien. Nå bor ho på Sæbø.

P827P827P827P827

Døråpner til nye muligheter.

Jakobgarden tilbyr i dag ulike opplevelser tilknyttet hestedriften. Gårdsturisme var utgangs punktet vi startet med, men det siste årene har barn og ungdom igjenom barnevern/sosialtjenesten gått fra en tilleggs geskjeft til å bli en hovedgeskjeft. Så man skal ikke se bort ifra at Bertahuset kan blir innlemmet i den geskjeften. Da ser vi for oss et lite bokollektiv for ungdommer med arbeidstrengings tiltak eller unge foreldre som trenger hjelp og støtte i en startfase.  

 P822P822P822P822