Forhåpentligvis kjem det andre parti også. Senterpartiet synest det er viktig å knyte kontakt med veljarane også utanfor sentrumsområde og høyre deira synspunkt i forskjellige saker.