Torbjørn, frå Simagarden på Rise fyller 38 år i dag..Pers 50årsdag etc. 371

Torbjørn , Olai, Aslak og Monika på Risestøylen påska 06.

Emil og Magne feira med 50 gjestar i Bergen. Emil arbeidar i heimesjukepleien i  Bergen. Magne i eit asfalteringsfirma.

Hausten og jula 05 028

Her er Magne til venstre, og Emil på vedaskog ved Korsafonna 05.

I tillegg er Post- Ivar 64 år i dag. Vi gratulerer alle med dagen!