Møre og Romsdal fylke har gjeve løyve til overvakinsfiske etter rømt oppdrettslaks i Bondalselva.  Det er Møre-Nytt som skriv dette.

Møre-Nytt skriv vidare at det er elveigarlaget som har fått dette løyvet.  Løyvet gjeld frå 18. september og til 1. desember og føremålet med fisket er å kunne registrere innslag av rømt oppdrettsfisk i vassdraga.