KULTUR, NATUR OG REISELIV I MØRE OG ROMSDAL

Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylke arrangerte hausten 2002 Opplæringsprogrammet ”Kultur, natur og reiseliv i Møre og Romsdal”. Hausten 2003 arrangerte vi ei oppfølgingssamling til dette opplæringsprogrammet og sidan har dette blitt ein haustleg tradisjon.
Vi har gleda av å invitere til ”Kultur, natur og reiseliv i Møre og Romsdal” – samling hausten 2007. Årets konferanse er ei nyskaping då dette i realiteten er 3 konferansar som har blitt til ein. Dette er :
·          ”Kultur, natur og reiseliv i Møre og Romsdal”
·          Fylkeskulturkonferansen
·          Friluftslivkonferansen
 
Stad og tid: Rauma Kulturhus, Åndalsnes  6.-7.november 2007
 
Meir informasjon og program ligg i vedlagte dokument.
 
Påmeldingsfrist: 22.oktober 2007
Spørsmål knytt til påmeldinga kan rettast til Kjellaug Flusund Finnøy på e-post kjellaug.finnoy@fmmr.no eller telefon 71258067
 
(26.09.2007)