Forslag til vedtak:

Årsmøtet gjev styret i Bondalen Grendahus PL fullmakt til å take opp lån for å dekke kostnadene for reperasjon av taket.


Styret

ved Rune Mo
Leiar