Postkort0001 (Large)

Fjordingar i Storfjorden.

Odd Bjarne Bjørdal var nyleg på ein feritur til Oslo.  Han hadde augene med seg og fann dette postkortet.  Vi kan tydeleg sjå Grøtdalstinden i bakgrunnen - og ser vi ikkje også Hustadneset og Leknes?

Men det er eit eller anna som ikkje stemmer.  Er vi i Norangsfjorden?  I så fall - kvar er vi?  Her er mange spørsmål og vi treng svar.  Under ser vi baksida av postkortet.

Postkort0002 (Large)