Onsdag den 12.09.07, starta Barnekoret igjen, og eg trur det aldri har vore så mykje onga på barnekor nokon gong. Vi var ca 30 stykk i forskjellige aldrar. Men felles for alle var at dei likte og syngje. Dei var blide og kjekke ungar som var fulle med liv! Vi starta med og bli kjendt litt med kvar og ein, og litt drikke og kjeks måtte ein også ha. Vi fortsette med å syngje litt songar som ungane sjølve velgte ut. Denne første gongen var meir som en " Bli kjendt gong". CIMG6545

Sidan vi har forskjellige aldrar, vuderar vi og ha to grupper fordelt annakvar onsdag, men dette kjem vi tilbake til.

Er det fleire ungar som vil gå, så er dei hjertlig velkomne!
Takk til alle foreldre som sender barna på kor.

Dette vert kjekt for bygda:)

 CIMG6546

Ps, kom gjerne med kommentarar.