PIC_3283

Det er nå 20 år siden Tussa Kraft bygde symjehallen på Bjørke.

Bildet blei ikkje heilt klart desverre.

Desse rundbalgene på bilda er ikkje noko heller.

Eg håper at PrillarGuri komiteen bruker tilskotet på 2500kr dei fekk frå Kommuna

for å male på rundbalgene nettopp på desse som ligg like ved vegen og symjehallen.