I dag tok leiaren i styret i Bondalen elveigarlag, Kenneth Hustad, kontakt med hjorundfjord.no. Han yngste å kome med denne erklæringa:

Bondalselva vert stengt for alt fiske frå laurdag 25.8.07 klokka 2400.

P.g.a. svak gytebestand, skal det heller ikkje takast stamfisk i år.  All fisk som står i elva, skal få gyte naturleg.  Dette i samråd med Fylkesmannens kontor.

                                        Styret i Bondalen elveigarlag.