PIC_2843PIC_2847PIC_2849PIC_2845

Mange spør meg om eg ikkje kan ta tak i dette.
Gamle forlatte campingvogner er vel Ørsta Kommune sitt ansvar.                   Fylket gav no også tilskot til denne turvegen så dei burde også sjå til at den var i orden.

Naturen og turstier er no ingen søppelplass for gamle oppmygla        campingvogner .
Eg har rydda råsa så godt eg kan ellers og
har klippet grantrea 

 Eg og Olga rydda i fjor råsa opp til Bjørke.
Dette Skrotet skal i vert fall vekk til neste år om eg så må ta en traktor sjølv å køyre det vekk.

Nå skal Naturfestivalen gå den gamle vegen.

Ikkje mykje stas å vise dei dette skrotet.