....som ikkje var heilt etter boka. Det var svært få lag som møte på dette, det kan nok kome på mangel av informasjon, men eg oppmodar alle lag til å stille med ein person.