Idag kom endeleg den store dagen då det var klart for å få plass den etterlengta brua. Trafikken av fotturistar  til Tyssedalen har auka mykje i sommar , og det er difor svært gledeleg at det gode samarbeidet mellom ÅST og Tussa Kraft no har resultert i denne brua.

IMG_0507

Her er den fyrste stolpen som skal ligge over elva på veg med helkopter.

 

IMG_0508

Og her er den trygt plassert på fundamenta som vart tillaga tidlegare denne månaden. Brua er plassert akkurat der den gamle stod. Restane av gamlebrua ligg oppsamla til venstre på biletet.

 

IMG_0510

Her er alle dei 3 stolpane komne på plass, og det er klart for å gå igang med finjustering før dekket og rekkverk skal på plass.

 

IMG_0514

Som ein ser av den dårlege kvaliteten på bileta ( regn på linsa ) var det eit voldsomt regnver då vi heldt på med arbeidet. Vi såg nesten kor fossen vaks medan vi heldt på.

Diverre måtte underteikna forlate staden før meir arbeid var utført. Får heller prøve å kome tilbake med fleire bilete seinare, og då med betre kvalitet og frå andre vinklar.

IMG_0515

Råsa var meir som ei elv då eg gjekk nedatt.

 

 IMG_0517

 Og slik såg Tyssefossen ut idag ( fredag ). Sjølv utan overløp.

IMG_0515

Tok nokre nye bileter laurdag ettermiddag. Trudde eg skulle rekke å få bilete av dei 3 karane som har gjort det meste på brua, men dei var allereie ferdige og hadde gått innatt til Tyssenaustet for ei velfortent kvild.

 IMG_0537

Biletet viser litt av den flotte og ville naturen ein opplever på veg opp til Tyssedalen. I dag var elva mykje mindre enn i går , men likevel eit fantasisk skue å sjå der ho renn ned gjennom gjølet.

 

IMG_0526

Slik ser den solide brua ut. Vonar ho blir ståande i lang tid framover , og ikkje opplever same skjebne som dei to foregåande bruene.  Naturen kan vere tøff her oppe !

 

IMG_0539

Trange gjøl og flotte jettegryter rett nedanfor brua.

 

IMG_0547

Brua sett frå Bjørkesida av elva.

IMG_0532

Då eg ikkje greidde å få bilete av dei 3 ivrige og flinke brubyggarane under arbeidet i dag, gjekk eg  inn til Tyssenaustet og uroa dei under ei velfortent kvild. Her er det Arnulf Kvalsvik og Asbjørn Stave frå Sykkylven som står i inngangspartiet til Tyssenaustet. Let Rolf Saure som akkurat hadde lagt seg ned for ein strekk få nyte den.

IMG_0191

Her er primus motor for brubygginga, Rolf Saure, i ferd med å lime fast boltar til fundamentet. Dette arbeidet vart utført 23.07 og 24.07. Bilete er noko grått pga. skodde.

Det må nemnast at det også var desse 3 karane som sto i bresjen for bygginga av Tyssenaustet. Stor honnør til dei !

Det er sikkert fleire som har delteke og som burde nemnast, men med faren for å gløyme nokon så let eg det vere .

Vonar at brua fører til at enno fleire tek turen  til og får oppleve den storslåtte naturen  i Tyssedalen og området rundt