"Fuglen" hadde nasekule! Det var eit haud av eit dyr som ikkje finst frå før på min gard.

Fargen var lysegrå, og likna mest på ein hund.

I går var eg oppatt og ville fjerne det så det ikkje hamnar i vinterforet.

Kadaverhaud

Her har naturen jobba slik at tanngarden viser. Og den minner meir om ein ulvekjeft.

Skinnet som var grått er nesten vekk. Kanskje kjenner nokon dyret? Heilt uvanleg på Rise i alle fall!