Bjørkefolket har lenge vore avskorne for å kome til Sæbø og har måtte fått utført mange av sine tenester i nabokommuna Volda. Dette har vore banktenester, handel og rundtkøyring om Volda vinterstid, for å besøke sine på Hjørundfjordheimen.

Skyssbåtførar O.Olsen
Oddvar Olsen er klar til innsats for hjørundfjordingane.

Oddvar Olsen som driv skyssbåten MS Hjørundfjord har gitt ei handsrekning til folk som skal besøke Hjørundfjordheimen ei moglegheit ved å få være med tilbake til Sæbø etter han hadde skyssa doktor Hame til Bjørke på tysdagane. Dette har folk sett pris på, men ofte har dei møtte ein stengt bank denne dagen når dei skulle hjelpe sine pårørande på heimen, med å ordne med banktjenester.


Hjørundfjorden bygdemoblisering tok kontakt med Sparebank1 Volda Ørsta og diskuterte problemet med banksjef Harald Dahl, som i fyrste omgong såg litt vanskelegheiter med å flytte denne dagen banken er stengt til ein annan dag, fordi det er studiedagen til heile banken, og det er mange som måtte tilpasse seg ei slik endring, ved dagskifte.Men den imøtekomne banksjefen gav beskjed om at dette må han få sjå nermare på og banken skal gjere det ein kan for å tilpasse seg problema med tysdagsstenging på Sæbø.

Ørsta formannskap har behandla dette med bygdebåt og gjort eit politisk vedtak,før ferien, på at båten kan nyttast til dette.Idag når avdelingsjef Venke Vik Nordang ringte og sa at skulle banken endre stengingsdag så måtte ho ha klar beskjed om det vart bygdebåt på tysdagane, og det i dag. Vår gode varaordførar Ola Perry Saure vart kontakta og på kort tid var skyssbåtruta på plass.

Cecilie
Ei svært blid Cecilie Rørstad- Grendalagsleiar på Bjørke.

Cecilie Rørstad i Bjørke grendalag og medlem i Styringsgruppa var svært fornøgde når ho fekk beskjeden. Dette har grendalaget jobba for lenge og det er ein flott måte og binde saman fjorden att.

Banken vil no få endre sine opningstider med stengt på onsdag i stadenfor tysdag som i dag, ellers ope fire dager i veka som tidlgare. Men ordninga vert ikkje gjennomført før midt uti september, seier avdelingssjef Venke V.Nordang

Img_
Torbjørn og Gunnhild Slettedal som driv Joker på Sæbø ynskjer Bjørkefolket velkomne til å handle med dei, og det er ingen problemer i å sende varer med den nye bygdebåtruta dersom det er ynskjeleg. Torbjørn lover Bjørkefolket god service og får han bestillinga rett etter han opna kl.9.30 så er det ikkje problem i det heile å sende varer på båten.

 

 

 

 

Båten vil starte i morgon 21.august frå Sæbø kl.11.30 til Bjørke, og vil retunere omgåande til Sæbø att.(ca.kl.12.10)
Ettermiddagsturen vil starte kl.14.45 frå Sæbø og retunere frå Bjørke i fire halv femtida, alt ettersom når dr.Hame er ferdig på kontoret.