Eg håper dei andre arrangørene på Bjørke er litt heldigere med veret enn det Ungdomslaget var i Bakkedalen på Tirsdag.
Neste år blir det sikkert endå fleire og nye aktiviteter på Bjørke under Naturfestivalen.
Vi skulle ha utvida Naturfestivalen til 2 uker for å få med fleire arrangemang.
Kanskje tidligere også 15 - 30 juli.