MN-bilde 001

Ordførar Hans Olav Myklebust viser kor høgt fire meter er. Her flankert av Gunnar Lyshagen og Thomas Hustad. 

- Det viktigaste for kommunen no er å få inn all relevant informasjon om saka. Der etter kan det verte aktuelt å halde eit informasjonsmøte på Sæbø, seier ordføraren til Møre-Nytt.

Konklusjonane til den internasjonale forskargruppa som har vurdert konsekvensane av eit fjellskred i Storfjorden, vart lagt fram i Geiranger torsdag. Konklusjonane overraska alle.

- Dette er ikkje lenger ei sak som handlar om dei fire kommunane inst i Storfjord-systemet. Heile ti kommunar kan verte råka, fortel ordførar Myklebust.

I Hjørundfjorden vil flodbølgja generelt vere på ein til to meter viss 35 millionar kbm masse rasar ut. - Stoda ser ut til å verte mest dramatisk for Sæbø, for her seier forskarane at bølgja vil nå fire meter, seier Myklebust.

Det er ikkje snakk om eit viss for Åkernes-skredet. Det handlar om når. Forskarane meiner det vil skje i løpet av eit perspektiv på frå no til om hundre til tre hundre år.

- Kommunen vil arbeide for at det vert etablert eit varslings- og beredskapssystem som gjer at ein kan få evakuert i tide, seier Myklebust.

Ordføraren fortel at det er altfor tidleg å seie kva konsekvensar dette vil ha for utbygging i strandsona i Hjørundfjorden. 

Møre-Nytt har fyldig dekning av saka i utgåva laurdag 1. september.